Cetăţenii români au dreptul de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor, inclusiv.
Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, cei puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un singur vot pentru alegerea Senatului.
Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă. Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.
Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

Cine poate vota în străinătate?

În străinătate pot vota:
• Cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
• Candidaţii care se prezintă la vot la o secţie de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează, alta decât aceea unde este arondat potrivit domiciliului.
• Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare îşi exercită dreptul de vot
la secţia de votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi desfăşoară activitatea.

Reklámok